איך להשוות מודעות אבל בזמן קצר

כאשר אדם קרוב נפטר, בתוך כל ים הדמעות והצער שלנו, אנו צריכים לפעול יחסית במהירות […]